Satış Ortaklığı Sözleşmesi
Madde 1 – KISALTMALAR:
Bu sözleşme içinde bundan sonra, satış ortağı “Ortak”, Kampüs Bilet. “Kampüs Bilet”, işlemin gerçekleştiği
elektronik ortam www.kampusbilet.com “Kampüs Bilet”, sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmet ise “Ürün”
olarak adlandırılıcaktır.
Madde 2 – TARAFLAR:
Sözleşmenin taraflarından Kampüs Bilet, Kampüs Bilet sahip olduğu ve işlettiği bir çevrimiçi satış sitesidir.
Kampüs Bilet iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Adres: İstanbul.
Tel/Faks:
E-posta: info@kampusbilet.com
Ortak bilgileri aşağıdaki gibidir.
Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Ortağın kendi web siteleri, e-posta adresleri ve diğer Internet iletişim araçları üzerine koyacağı bir bağlantı
ile Kampüs Bilet’in sağladığı ürünlerin satışı, tarafların yükümlülükleri ve bu satış sonrası oluşan gelir
paylaşımının ve ödemenin koşulları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
Madde 4 – YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme, Ortağın Kampüs Bilet’e üye olması ve Kampüs Bilet’in satış ortaklığı isteğini onaylamasıyla
yürürlüğe girer. Süresi bir yıldır. Kampüs Bilet, sözleşmeyi istediği anda sonlandırabilir.
Madde 5 – YÜKÜMLÜLÜKLER:
5.1. Ortak, Kampüs Bilet tarafından kendisi için üretilen bağlantıyı web sitesi, e-posta adresi ve diğer
Internet ortamlarında paylaşabilir.
5.2. Ortak, Kampüs Bilet tarafından kendisine verilen içerik üzerinde değişliklik yapamaz.
5.3. Ortak, Kampüs Bilet ve Ürün hakkında yanlış ve abartılı bilgi vermeyeceğini kabul eder.
5.4. Ortak, kendisi için verilen kullanıcı adı ve şifresini korumayı, başkalarıyla paylaşmamayı ve şifre
kullanımından doğacak sorunlarda sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Tersi durumda, ortaklık
ilişkisini başlatmamalıdır.
5.5. Ortak, Kampüs Bilet’e üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin kullanılması
sırasında, yanlış ya da eksik olarak verilen bilgiler nedeniyle doğacak zararlardan dolayı sorumlu olacağını
kabul eder.
5.6. Ortak, kendi web sitelerinde, e-posta adreslerinde Kampüs Bilet ya da Ürün hakkında ileri sürdüğü
düşüncelerin ve eklediği belgelerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
5.7. Ortak, Kampüs Bilet’in başkalarına da satış ortaklığı verebileceğini kabul eder.
5.8. Ortak, Kampüs Bilet’in satış ortaklığını tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan
sonlandırabileceğini kabul eder.
5.9. Ortak, satış komisyonu ödemesinin banka hesabına yapılacağını kabul eder.
5.10. Kampüs Bilet, satışı ortaklığını etkileyecek her türlü değişiklik hakkında Ortağa bilgi vermeyi taahhüt
eder.
5.11. Kampüs Bilet, Ortak üzerinden gelen müşterilere mümkün olan her türlü desteği vereceğini taahhüt
eder.
5.12. Kampüs Bilet, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini mümkün olan en kısa sürede
karşılayacağını taahhüt eder.
5.13. Kampüs Bilet, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini beklenmeyen nedenlerle karşılamakta
sorun yaşarsa, bu konuda Ortağa bilgi vermeyi taahhüt eder.
Madde 6 – ÖDEME KOŞULLARI:
6.1. Kampüs Bilet, komisyon oranlarını ve en az ödeme tutarını dilediği zaman değiştirebilir. Ortak bu
nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Şu anda geçerli komisyon oranı %5, ödeme yapılacak en az
tutar ise 100TL’dir.
6.2. Satış komisyonuna temel olacak tutar, ürünün Kampüs Bilet’deki indirimli, kargo bedeli hariç TL
fiyatıdır.
6.3. Siparişte olan ancak sağlanamayan ürünler için Ortağa komisyon ödenmez.
6.4. Ortak, bir ürün için geçerli satış sayısına ulaştığında hediye bilet hakkı kazanır ya da bakiyesini gitmek
istediği etkinlik için kullanabilir. Etkinlik ücreti bakiyesinden düşülerek hesaplanır.
6.5. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak geri verilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
6.6. Her ayın sonunda, o ay yapılan satışlardan elde edilen komisyon tutarı hesaplanarak Ortağın isteği
üzerine Ortağa bildirilir. Karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan komisyon tutarı ödemeye temel alınır. En az
ödeme tutarının altında kalan komisyon tutarı bir sonraki aya aktarılır.
6.7. Ödeme, Ortak tarafından düzenlenecek fatura ya da diğer geçerli ödeme belgelerinin Kampüs Bilet’e
ulaşmasından sonra yapılır. Ortak vergi mukellefi değilse, Kampüs Bilet bir gider pusulası düzenler. Vergi
yasaları gereği gider pusulası düzenlenen Ortak adına ödenecek vergiler kesildikten sonra kalan net tutar
Ortağın banka hesabına havale edilir
Madde 7 – BİLDİRİM ADRESİ VE YÖNTEMİ:
Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri sürece sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak
bildirimler geçerli olacaktır. Bildirimler, yetkili kişiler tarafından, imza karşılığı yazılı olarak, imzalı karşı
mesaj ile onaylanan faks mesajı, telgraf, alındığı karşı mesaj ile onaylanan e-posta mesajı ile yapılabilir.
Madde 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:
8.1. Ortak, bu sözleşme kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Kampüs Bilet’in defter ve diğer
elektronik kayıtlarının geçerli olacağını kabul eder. Kampüs Bilet kayıtlarına itiraz ve bunların uygun
tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ilindeki
mahkemeler ve icra müdürlükleri yetkilidir.
Kampüs Bilet                    Ortak